Termeni si conditiile programului de afiliere

§ 1

Dispoziții generale

1. Aceste regulamente (denumite în continuare "regulamente") stabilesc condițiile de participare la programul de afiliat și condițiile de cooperare dintre ASDIRECT Sp. z o.o. cu sediul în Łódź (90-560), la ul. Karolewska 13C lok. 31, înscris în registrul întreprinzătorilor, ținut de Tribunalul districtual pentru orașul Łódź, sub numărul de înregistrare nr. 0000349742, numărul de identificare (REGON) 121164104, numărul de identificare fiscală 5492391545, capitalul social de 12 900 PLN (denumit în continuare " ASDIRECT ") și entitatea care solicită statutul de afiliat la ASDIRECT în ceea ce privește serviciile online furnizate de ASDIRECT prin intermediul site-ului www.autodna.ro (denumit în continuare" site-ul autoDNA ").

2. Scopul programului afiliat ASDIRECT este de a promova site-ul autoDNA și de a crește vânzările de servicii oferite de ASDIRECT prin intermediul site-ului autoDNA.

3.Participarea în programul de afiliere este voluntară și gratuită.

§ 2

A deveni afiliat

1. Cine poate participa la programul de afiliere:

a) fiecare persoană juridică sau unitate de afaceri cu capacitate juridică,

b) orice persoană fizică independentă.

2. Participarea la programul de afiliere este disponibilă pentru entitățile de afaceri descrise în secțiunea anterioară, care:

a) să conducă un site web sau un blog dedicat activității lor de afaceri,

b) au semnat corect prin intermediul formularului afiliat disponibil la adresa www.afilio.autodna.ro și astfel au creat un cont Afiliat (denumit în continuare "Cont Afiliat"),

c) au furnizat date reale și complete, inclusiv date cu caracter personal,

d) au acceptat termenii și condițiile programului de afiliere ASDIRECT,

e) au convenit să aibă datele lor personale (așa cum sunt menționate la paragraful c) al acestui paragraf) prelucrate de ASDIRECT,

f) au furnizat date sau documente suplimentare solicitate de ASDIRECT la datele stabilite de ASDIRECT.

3. Îndeplinirea condițiilor stabilite în acest document nu garantează statutul de afiliat și, prin urmare, nu dă dreptul entităților comerciale descrise în secțiunile 1 și 2 să solicite statutul de afiliat sau orice formă de cooperare de la ASDIRECT.

4. Decizia de acordare sau refuzare a statutului de afiliat pentru solicitant se face după verificarea formularului de solicitare și a datelor suplimentare (dacă este cazul) de către ASDIRECT.

5. ASDIRECT își rezervă dreptul de a refuza statutul afiliatului la discreția sa, din motive de conveniență.

6. ASDIRECT va informa entitatea comercială care solicită statutul de afiliat de a acorda acest statut trimițând un e-mail la adresa de e-mail furnizată de entitatea menționată sau sunând la respectiva entitate la numărul de telefon furnizat.

7. După ce au fost incluși în programul Affiliate, afiliații au acces la funcțiile Contului de Afiliere, permițându-le să descarce conținut care poate fi apoi încărcat pe site-ul sau blogul lor, ca formă de colaborare cu ASDIRECT. Aceasta inițiază cooperarea dintre ASDIRECT și afiliat.

8. Fiecare entitate de afaceri care solicită statutul de afiliat și fiecare afiliat poate avea doar un Cont Afiliat.

§ 3

Contract de afiliere

1. Contractul de afiliere va fi trimis de ASDIRECT la adresa de e-mail a entității de afaceri căreia i sa acordat statutul de afiliat.

2. ASDIRECT va trimite două copii ale acordului, cu anexele la adresa afiliatului. Afiliatul este obligat să semneze ambele copii ale contractului, anexele și să trimită un exemplar împreună cu un set de anexe la adresa ASDIRECT în cel mult 20 de zile de la primirea copiilor contractului și a anexelor. De asemenea, afiliatul este obligat să anexeze la contractul de afiliere semnat următoarele documente: o copie a Certificatului de intrare în Registrul Național al Entităților de Afaceri (REGON), o copie a Certificatului de acordare a numărului de identificare fiscală (NIP) și o copie a Certificatului de înscriere în registrul de activitate sau o copie a Extrasului actualizat din Registrul Național al Curții.

3.ASDIRECT își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile de calculare a remunerației bazate pe comisioane datorată afiliatului și de a modifica pragurile de remunerare stabilite în apendicele 1 la contractul de afiliere, prin trimiterea noilor termeni și condiții de calcul al comisioanelor datorate afiliatului sau noi praguri de remunerație la adresa de e-mail a afiliatului sau prin furnizarea informațiilor despre astfel de modificări în contul de afiliere. Modificările menționate anterior vor intra în vigoare la 14 zile după trimiterea acestora la adresa de e-mail a afiliatului sau la furnizarea informațiilor despre astfel de modificări în contul de afiliere. Afiliatul are dreptul să rezilieze contractul cu efect imediat în termen de cel mult 14 zile de la data intrării în vigoare a modificărilor menționate anterior.

4.Contul de afiliat va fi activat de ASDIRECT în urma primirii de către ASDIRECT a Contractului de Afiliere împreună cu anexele, semnate de afiliat. Din momentul activării, afiliații obțin acces la ex. următoarele funcționalități:

a) monitorizarea numărului clienților care au cumpărat servicii ASDIRECT prin autoDNA după ce au fost redirecționați către site-ul autoDNA de pe site-ul sau blogul afiliat,

b) monitorizarea valorii comisioanelor datorate afiliatului,

c) generarea rapoartelor privind remunerația pe bază de comision datorată afiliatului,

d) retragerea remunerației datorate în condițiile stabilite în Contractul de Afiliere și în Anexa 1 la Contract. Până la livrarea către ASDIRECT a unei copii a contractului de afiliere cu anexe, afiliatul nu are dreptul să solicite remunerația datorată ca urmare a participării la programul de afiliere.

§ 4

Termeni de cooperare

1. Termenii detaliați de cooperare dintre ASDIRECT și afiliat sunt determinați în contractul de afiliere semnat de ASDIRECT și afiliat.

2. Ca parte a cooperării, afiliații își asumă obligația de a:

a) să promoveze site-ul și serviciile oferite de ASDIRECT prin includerea de link-uri către conținutul ASDIRECT (denumit în continuare "legături") și alte materiale publicitare furnizate sau aprobate de ASDIRECT pe site-ul web, blogul afiliatului sau pe alte site-uri web care permit potențialului client să fie redirecționat către site-ul web ASDIRECT,

b) să promoveze site-ul autoDNA și serviciile oferite de ASDIRECT prin intermediul site-ului web autoDNA în conformitate cu cerințele legale, regulile de conduită socială și bunele practici și să aibă grijă deosebită pentru menținerea reputației site-ului autoDNA și ASDIRECT,

3. Dacă afiliații au dreptul să includă astfel de conținut în alte site-uri decât propriul lor site web sau blog, pot include și link-urile de pe aceste site-uri web. ASDIRECT își rezervă dreptul de a solicita ca astfel de Link-uri să fie eliminate de afiliat de pe un anumit site web.

4. Afiliații pot include și link-uri în anunțuri banner.

5. Afiliații își asumă obligația de a informa ASDIRECT în scris sau la adresa de e-mail a afiliatului affilio@autodna.ro despre orice schimbare a datelor lor în cel mult 7 zile de la efectuarea schimbării.

6. Afiliații își asumă obligația de a informa ASDIRECT în scris sau la adresa de e-mail a afiliatului affilio@autodna.ro despre orice eveniment care ar putea influența continuarea cooperării dintre afiliat și ASDIRECT în termen de cel mult 7 zile de la apariția a avut loc.

7. Afiliații își asumă obligația de a informa ASDIRECT în scris sau la adresa de e-mail a afiliatului afilio@autodna.ro, în termen de 7 zile, despre orice probleme legate de accesarea blogului sau site-ului afiliat, despre eliminarea așteptată a site-ul, redistribuirea dreptului de utilizare sau de proprietate asupra blogului sau site-ului afiliat, precum și orice obstacole în redirecționarea către site-ul autoDNA sau imposibilitatea de a redirecționa clientul potențial către blogul sau site-ul afiliat.

8. Redirecționarea potențialului client către site-ul autoDNA nu poate fi efectuată împotriva cerințelor legale, a regulilor de conduită socială și a bunelor practici. Trebuie acordată o atenție specială încât o astfel de publicitate a site-ului ASDIRECT, prin intermediul site-ului autoDNA să nu fie ofensatoare.

9. Redirecționarea potențialului client către site-ul web autoDNA cu utilizarea unei legături ar trebui să fie posibilă numai prin click-ul potențial al clientului, pe câmpul sau fila dată pe site, blog sau prin efectuarea unei alte acțiuni intenționate de către un astfel de potențial client ASDIRECT.

10. Este interzisă în mod specific să efectuați următoarele acțiuni:

a) trimiterea ofensivă a unor cantități mari de conținut nedorit, în special mesaje e-mail sau materiale publicitare referitoare la site-ul autoDNA, de către afiliat,

b) să permită accesul clienților potențiali la serviciile oferite de afiliat sau să permită accesul la site-ul sau blogul afiliat printr-un link furnizat pe site-ul autoDNA sau prin utilizarea serviciului furnizat de ASDIRECT prin intermediul serviciului autoDNA,

c) redirecționarea potențialului client către site-ul autoDNA de pe site-ul sau blog-ul afiliat imediat după ce potențialul client a intrat pe site-ul sau blogul afiliat,

d) publicarea pe site-ul sau blog-ul afiliat sau pe orice alte site-uri web a materialelor publicitare care se referă, dar nu sunt aprobate sau nu sunt furnizate afiliatului de către, ASDIRECT,

e) publicitatea site-ului web sau a serviciului oferit de ASDIRECT prin orice acțiune care nu este stabilită în contractul de afiliere sau care nu este aprobată în scris de ASDIRECT,

f) incluzând pe site-ul sau blog-ul afiliat sau pe alte site-uri web orice conținut sau materiale care ar putea determina utilizatorii să creadă că afiliatul are dreptul la orice serviciul autoDNA; trebuie acordată o atenție specială pentru a nu sugera în niciun fel că afiliatul furnizează orice serviciu prin intermediul site-ului autoDNA.

§ 5

Remuneratia

1. Total comisioanelor cuvenite Afiliatului si termenele de retragere ale acestora sunt reglementate de Contractul de Afiliere semnat de Afiliat si ASDIRECT.

2. Orice caz de redirectionare a unui potential client de pe blogul sau site-ul Afiliat catre site-ul autoDNA.ro va fi inregistrat de site-ul autoDNA.ro prin salvarea asa zisului fisier de tip "cookie"al Afiliatului. Totalul remuneratiei datorate va fi calculat pe baza numarului de vizite ale clientilor care au fost redirectionati de pe site-ul sau blogul Afiliat si au cumparat serviciul furnizat de ASDRECT, conform regulilor specificate in contractul de Afiliere. Remuneratia va fi platibila doar in cazurile in care clientul a fost redirectionat de pe site-ul sau blogul Afiliat si va cumpara serviciul furnizat de ASDIRECT prin site-ul autoDNA.ro, nu mai tarziu de 1 de zile de la data primei redirectionari. Remuneratia va fi calculata in baza fiecarui serviciu achizitionat de catre client, nu mai tarziu de 1 de zile de la prima redirectionare de pe site-ul sau blogul Afiliat, adica, din data in care a fost creat fisierul de tip "cookie". Dupa termenul de 1 de zile definit in propozitia precedenta, remuneratia va fi datorata numai in cazurile in care clientul specificat in propozitia anterioara a achizitionat serviciul ca rezultat al redirectionarii de pe site-ul sau blogul Afiliat dupa cele 1 de zile definite in propozitia mentionata mai sus. Remuneratia va fi datorata pentru fiecare vanzare a serviciului catre client, in termen de 1 de zile de la o astfel de redirectionare depe site-ul sau blogul Afiliat, adica din data in care a fost create fisierul "cookie".

3. Afiliatul are dreptul de a solicita retragerea comisioanelor numai daca totalul remuneratiei care i se cuvine este mai mare de 110 RON net.

4. Remuneratia este transferata in contul bancar al Afiliatului. Afiliatul va emite facturi scadente in termen de 21 de zile, in baza unui raport de calcul al comisioanelor generat lunar pana in data de 7. Afiliatul are dreptul de a factura suma mentionata in raportul de calcul al comisioanelor, generat in tabul "Sold" din Contul de Afiliat.

5. Afiliatul isi asuma obligatia de emite si livra facturile catre ASDIRECT, conform contractului, nu mai tarziu de 7 ale lunii urmatoare lunii sau lunilor pentru care este datorata remuneratia. Fiecare factura este generata in baza raportului de calcul al comisioanelor, generat in tabul "Sold"din Contul de Afiliat.

6. Facturile vor fi transmise catre ASDIRECT prin e-mail la urmatoarea adresa: comanda.afiliat@autodna.ro sau prin scrisoare recomandata la adresa ASDIRECT.

7. Afiliatul isi asuma obligatia de a transmite o copie a Certificatul de Inregistrare la Registrul Comertului, o copie a actului constituiv, sau o copie a unui certificate constator in cazul in care ASDIRECT solicita astfel.

8. Afiliatul are obligatia de a transmite documentatia specificata in sectiunea anterioara in termen de 7 zile de la data la care au fost solicitate de ASDIRECT.

9. ASDIRECT isi rezerva dreptul de a retine plata comisioanelor calculate in factura in cazul in care exista indoieli cu privire la autenticitatea documentelor furnizate de Afiliat, totalul remuneratiei datorate Afiliatului sau calitatea serviciului prestat de Afiliat, in ceea ce priveste respectarea cerintelor Contractului de Afiliere.

10. In cazul in care contractul de Afiliere este denuntat de catre ASDIRECT, Afiliatul fiind partea vinovata, Afiliatul isi va pierde dreptul de a solicita retragerea remuneratiei ce i se cuvine.

11. In cazul in care contractul de afiliere este denuntat de Afiliat, Afiliatul isi va rezerva dreptul de a solicita retragerea remuneratiei ce i se cuvinte daca totalul este mai mare de 110 RON net.

§ 6

Drepturile ASDIRECT

1.ASDIRECT își rezervă dreptul de a suspenda sau de a renunța la statutul de afiliat al afiliatului sau de a rezilia contractul afiliat cu efect imediat dacă:

a) ASDIRECT are motive întemeiate să creadă că afiliatul întreprinde acțiuni contrare cerințelor legale, regulilor de conduită socială și bunelor practici sau acționează în detrimentul ASDIRECT,

b) Afiliatul se angajează în practici care sunt nedrepte sau contrar acestor Reguli sau Contractului de Afiliere,

c) Afilierea îndeplinește sau nu, în mod necorespunzător obligațiile care decurg din Contractul de Afiliere,

d) afiliatul a încetat să îndeplinească condițiile stabilite în § 2 sec. 1 și 2 din prezentul Regulament sau în condițiile Contractului de Afiliere,

e) o cooperare ulterioară ar putea duce la deteriorarea reputației ASDIRECT sau a ASDIRECT, considerându-se că desfășoară acțiuni ilegale.

2. În cazurile descrise în secțiunile anterioare, afiliatul este obligat să șterge conținutul necorespunzător care a determinat suspendarea sau respingerea contului afiliat al afiliatului dat sau încheierea contractului de afiliere, iar rezultatele acestui conținut fiind publicate, cu efect imediat.

3.Dacă afiliatul nu reușește să ștergă conținutul necorespunzător, stabilit în secțiunea precedentă, ASDIRECT își rezervă dreptul de a nu plăti remunerația datorată afiliatului.

§ 7

Date personale

1. Datele personale procesate pe site-ul nostru în scopurile acestor termeni și condiții sunt administrate de Furnizorul de servicii. În ceea ce privește scopul și domeniul de aplicare, datele personale sunt prelucrate în conformitate cu politica de confidențialitate publicată pe site-ul nostru. Politica de confidențialitate enumeră regulile aplicabile prelucrării datelor personale de către administrator, în scopul furnizării serviciului, prin intermediul website-ului. Acesta determină baza, scopul și sfera de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum și drepturile persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate. De asemenea, determină utilizarea de către website a cookie-urilor și a instrumentelor analitice. Utilizarea site-ului web este voluntară, la fel și furnizarea datelor personale de către utilizatorul site-ului, cu excepția cazurilor stipulate în cadrul politicii de confidențialitate.

2. ASDIRECT va procesa datele personale ale entităților care solicită statutul contractorului și contractorilor în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea a datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (regulament general privind protecția datelor, GDPR).

§ 8

Terminarea contractului

1. Entitățile care solicită statutul de afiliat au dreptul să renunțe din momentul participării la programul Afiliat, în orice moment. Pentru a renunța, o astfel de entitate va informa ASDIRECT despre demisia lor prin e-mail trimis la afilio@autodna.ro și o scrisoare cu o declarație scrisă de reziliere a Contractului de Afiliere la adresa ASDIRECT.

2. Contractul de afiliere poate fi reziliat în conformitate cu condițiile stabilite în acesta.

3.Dacă ASDIRECT va înceta să furnizeze servicii pe site-ul autoDNA, în special în ceea ce privește ștergerea site-ului sau transferul proprietății site-ului către o altă entitate, programul de afiliere va fi reziliat în ziua în care are loc un astfel de eveniment

§ 9

Răspundere

a) ASDIRECT nu va fi răspunzător pentru imposibilitatea de a salva fișierul "cookie" al unui afiliat după ce un potențial client a fost redirecționat pe site-ul autoDNA de pe site-ul sau blogul afiliat.

§ 10

Dispoziții finale

1.ASDIRECT își rezervă dreptul de a modifica aceste regulamente. Modificările aduse acestor regulamente vor intra în vigoare în ziua publicării lor pe site-ul autoDNA.

2.ASDIRECT va informa afiliatul cu privire la modificarea acestor regulamente. În cazul în care aceste modificări sunt adoptate, afiliatul are dreptul să rezilieze contractul de afiliere în termen de 14 zile de la intrarea în vigoare a modificărilor, prin notificare de 30 de zile.

3.ASDIRECT își rezervă dreptul de a întrerupe sau suspenda programul de afiliere în orice moment, din motive de confort.

4. În cazul unor discrepanțe între aceste reguli și prevederile contractului de afiliere, se vor aplica prevederile corespunzătoare ale contractului de afiliere.

5. Orice litigii cu privire la aceste regulamente sau la contractul de afiliere vor fi soluționate de instanța competentă asupra sediului ASDIRECT.

6. Pentru toate chestiunile nerezolvate, se vor aplica dispozițiile corespunzătoare ale legislației poloneze, în special în ceea ce privește reglementările din codul civil.

În cazul unor discrepanțe între versiunile lingvistice, va prevala versiunea poloneză.

În cazul întrebărilor suplimentare, consultați formularul de contact.

«Reveniți la pagina principală