Termeni si Conditii

§ 1

Postanowienia ogólne

1.Acest regulament (denumit in continuare "Regulamentul") stabileste conditiile de participare la programul de afiliere si conditiile de colaborare intre entitatile care aplica pentru statutul de Afiliat la MVP Smartapp SRL cu sediul in Bucuresti – 061402, str Drumul Taberei nr 80, bl C15 identificata prin CUI 32860194 fiind inregistrata al registrul comertului cu numarul J40/2500/2014, (denumit in continuare "ASDIRECT"), in calitate de reprezentant local al. ASDIRECT Sp. Z o.o. cu sediul în Łódź (90-560), la ul. Karolewska 13C lok. 31, inscrisa la Registrul Nationalal Agentilor Economici de pe langa Tribunalul Districtual al orașului Łódź sub nr 0000349742, Număr de identificare al industriei (REGON) 121164104, număr de identificare fiscală (PNI) 5492391545, capitalul social PLN 12,900 în ceea ce privește serviciile online oferite de ASDIRECT prin intermediul sitelui www.autodna.ro sau site-ul www.autodnaeurope.com (denumit în continuare "site-ul autoDNA").

2.Scopul programului de afiliere ASDIRECT este de a promova site-ul autoDNA si de a creste vanzarile serviciilor oferite de ASDIRECT prin intermediul site-ului autoDNA.

3.Participarea in programul de afiliere este voluntara si gratuita.

§ 2

§ 2
Obtinerea statutului de afiliat

1.Cine poate participa la programul de afiliere:

a)orice persoana juridica sau unitate de afaceri,cu personalitate juridica

b)orice persoana fizica care desfasoara activitati independente.

2.Pot participa programul de afiliere persoanele juridice descrise in sectiunea anterioara, care:

a)detin un site sau un blog pe nisa lor de activitate,

b)s-au inregistrat corect folosind formularul de afiliere disponibil pe www.autodna.ro si si-au creat astfel un Cont de Afiliat (denumit in continuare „Cont de Afiliat”),

c)au furnizat date reale, exacte si complete, inclusiv date personale,

d)au acceptat termenii si conditiile programului de afiliere ASDIRECT,

e)au acceptat ca datele lor cu caracter personal (conform celor mentionate la punctul c) din prezentul alineat) sa fie prelucrate de ASDIRECT,

f)au furnizat informatii sau documentatie suplimentara solicitata de ASDIRECT la acele date stabilite de ASDIRECT.

3.Indeplinirea criteriilor specificate in prezentul regulament nu garanteaza statutul de Afiliat si astfel entitatile juridice descrise la sectiunile 1 si 2 nu sunt indreptatite sa solicite statut de Afiliat sau orice forma de colaborare de la ASDIRECT.

4.Decizia de a acorda sau de a respinge statutul de Afiliat al entitatii juridice se ia in urma verificarii formularului de inscriere si datelor suplimentare (unde este cazul) de catre ASDIRECT.

5.ASDIRECT isi rezerva dreptul de a refuza sa acorde statutul de Afiliat, dupa cum va considera necesar.

6.ASDIRECT va informa telefonic sau prin email entitatile juridice cu privire la acordarea statutului de Afiliat.

7.Odata inclusi in Programul de Afiliere, Afiliatii obtin acces la functionalitatile Contului de Afiliat, ceea ce le permite sa descarce continutul pe care il vor incarca apoi pe site-ul sau blogul pe care il detin, ca forma de colaborare cu ASDIRECT. Aceasta actiune constituie inceputul colaborarii dintre ASDIRECT si Afiliat.

8.Orice entitate juridica care se inscrie pentru obtinerea statutului de Afiliat si orice Afiliat poate detine un singur Cont de Afiliat.

§ 3

Contractul de Afiliere

1.Contractul de Afiliere va fi trimis de ASDIRECT pe adresa de email a entitatii juridice careia i s-a acordat statutul de Afiliat.

2.ASDIRECT va transmite doua exemplare semnate ale Contractului, cu anexe, la adresa Afiliatului. Afiliatul este obligat sa semneze ambele exemplare ale Contractului si toate anexele si sa transmita un exemplar semnat impreuna cu un set de anexe la adresa ASDIRECT, in termen de 60 de zile de la primirea exemplarelor Contractului si anexelor. Afiliatul este de asemenea obligat sa ataseze urmatoarele documente la Contractului de Afiliere semnat: o copie a certificatului de inregistrare (CUI) si o copie a uni certificate constator care sa ateste codurile CAEN autorizate.

3.ASIRECT isi rezerva dreptul de a modifica termenii si conditiile de calcul al comisioanelor datorate Afiliatului si de a modifica limitele de remuneratie specificate in Anexa 1 a contractului de Afiliere, prin transmiterea noilor termeni si conditii de calcul al comisioanelor datorate Afiliatului sau a noilor limite de remuneratie, la adresa de email a Afiliatului sau transmitand aceasta informatie referitoare la modificari in Contul de Afiliat. Modificarile sus mentionate vor intra in vigoare la 14 zile dupa transmiterea acestora pe adresa de email a Afiliatului sau in Contul de Afiliat. Afiliatul are dreptul de denunta contractul cu efect imediat, in termen de 14 zile de la data intrarii in vigoare a modificarilor sus mentionate.

4.Contul de Afiliat va fi activat de ASDIRECT in urma receptionarii Contractului de Afiliere si a anexelor, semnat de Afiliat. Incepand cu momentul activarii, Afiliatul obtine acces la urmatoarele functionalitati:

a)monitorizarea numarului de clienti care au achizitonat servicii ASDIRECT prin autoDNA dupa ce au fost redirectati catre site-ul autoDNA de pe site-ul sau blogul Afiliat.

b)monitorizarea comisioanelor datorate Afiliatului,

c)generarea rapoartelor de comisioane datoarate Afiliatului

d)retragerea remuneratiei cuvenite, in conditiile stipulate in Contractul de Afiliere si Anexa 1 la Contract. Afiliatul are dreptul de a solicita remuneratia care i se cuvine ca rezultat al participarii la programul de Afiliere numai in momentul in care un exemplar semnat al Contractului de Afiliere si al anexelor este livrat catre ASDIRECT.

§ 4

Termenii colaborarii

1.Termenii detaliati de colaboare intre ASDIRECT si Afiliat sunt reglementati de Contractul de Afiliere semnat de ASDIRECT si Afiliat.

2.Ca parte din colaborare Afiliatii au obligatia de a:

a)promova site-ul autoDNA si serviciile oferite de ASDIRECT incluzand linkuri catre continutul ASDIRECT (denumite in continuare “Linkurile”) si alt continut publicitar furnizat sau aprobat de ASDIRECT pe site-ul sau blogul Afiliatului sau pe alte site-uri astfel incat prospectul sa fie redirectionat catre site-ul ASDIRECT,

b)promoveze site-ul autoDNA si serviciile oferite de ASDIRECT prin intermediul site-ului autoDNA conform cerintelor legale, regulilor de conduita sociala si bune practici.

c)sa aiba grija de reputatia site-ului autoDNA si ASDIRECT,

3.In cazul in care Afiliatii au dreptul de a include un astfel de continut pe alte site-uri decat site-ul sau blogul propriu, acestia pot include si Linkurile pe aceste site-uri. ASDIRECT isi rezerva dreptul de a solicita Afiliatului inlaturarea unor astfel de Linkuri de pe un anume site.

4.Afiliatii pot include Linkuri si in reclamele de tip banner.

5.Afiliatii au obligatia de a informa ASDIRECT cu privire la orice modificare a datelor lor, in termen de 7 zile de la data la care s-a produs modificarea.

6.Afiliatii au obligatia de a informa ASDIRECT cu privire la orice eveniment care ar putea influenta in viitor colaborarea intre Afiliat si ASDIRECT, in termen de 7 zile de la data producerii evenimentului.

7.Afiliatii au obligatia de a informa ASDIRECT cu privire la orice problema de accesare a blogului sau site-ului Afiliat, stergere prevazuta a site-ului, transfer al dreptului de utilizare sau proprietate a blogului sau site-ului Afiliat, precum si in legatura cu obstacolele de redirectionare a prospectilor catre site-ul autoDNA sau imposibilitatea de a redirectiona potentialul client catre blogul sau site-ul Afiliat.

8.Redirectionarea potentialului client catre site-ul autoDNA nu poate fi realizata cu incalcarea reglementarilor legale, regulilor de conduita sociala si a bunelor practici. Se impune o atentie speciala astfel incat promovarea ASDIRECT prin site-ul autoDNA sa nu fie ofensatoare.

9.Redirectionarea potentialului client catre site-ul autoDNA printr-un Link va fi posibila doar prin click de catre potentialul client pe campul sau tabul respectiv de pe site sau blog, sau printr-o alta actiune cu acelasi scop realizata de catre potentialul client ASDIRECT.

10.Este interzisa realizarea urmatoarelor actiuni:

a)transmiterea agresiva de continut nedorit, in cantitati mari, in special e-mailuri sau materiale publicitare legate de site-ul autoDNA. de catre Afiliat,

b)facilitarea accesului potentialilor clienti la serviciul oferit de catre Afiliat sau facilitarea accesului la site-ul sau blogul Afiliatului printr-un link furnizat de site-ul autoDNA sau utilizand serviciul furnizat de ASDIRECT prin serviciul autoDNA,

c)redirectionarea potentialului client catre site-ul autoDNA de pe site-ul sau blogul Afiliatului, imediat ce potentialul client a intrat pe site-ul sau blogul Afiliatului,

d)publicarea pe site-ul sau blogul Afiliatului sau pe orice alte site-uri de materiale de promovare a ASDIRECT, fara aprobarea si ASDIRECT si fara a fi aprobate de acesta.

e)promovarea site-ului autoDNA sau serviciului oferit de ASDIRECT prin orice tip de actiuni nereglementate de Contractul de Afiliere sau neaprobate in scris de catre ASDIRECT.

f)publicarea pe site-ul sau blogul Afiliat sau pe orice alte site-uri, de continut sau materiale care ar putea crea utilizatorilor de internet perceptia ca Afiliatul are vreun drept in ceea ce priveste serviciul autoDNA; se impune o atentie deosebita pentru a nu sugera in niciun fel ca Afiliatul presteaza vreun serviciu prin intermediul site-ului autoDNA.

§ 5

Remuneratia

1.Total comisioanelor cuvenite Afiliatului si termenele de retragere ale acestora sunt reglementate de Contractul de Afiliere semnat de Afiliat si ASDIRECT.

2.Orice caz de redirectionare a unui potential client de pe blogul sau site-ul Afiliat catre site-ul autoDNA va fi inregistrat de site-ul autoDNA prin salvarea asa zisului fisier de tip "cookie"al Afiliatului. Totalul remuneratiei datorate va fi calculat pe baza numarului de vizite ale clientilor care au fost redirectionati de pe site-ul sau blogul Afiliat si au cumparat serviciul furnizat de ASDRECT, conform regulilor specificate in contractul de Afiliere. Remuneratia va fi platibila doar in cazurile in care clientul a fost redirectionat de pe site-ul sau blogul Afiliat si va cumpara serviciul furnizat de ASDIRECT prin site-ul autoDNA, nu mai tarziu de 100 de zile de la data primei redirectionari. Remuneratia va fi calculata in baza fiecarui serviciu achizitionat de catre client, nu mai tarziu de 100 de zile de la prima redirectionare de pe site-ul sau blogul Afiliat, adica, din data in care a fost creat fisierul de tip "cookie". Dupa termenul de 100 de zile definit in propozitia precedenta, remuneratia va fi datorata numai in cazurile in care clientul specificat in propozitia anterioara a achizitionat serviciul ca rezultat al redirectionarii de pe site-ul sau blogul Afiliat dupa cele 100 de zile definite in propozitia mentionata mai sus. Remuneratia va fi datorata pentru fiecare vanzare a serviciului catre client, in termen de 100 de zile de la o astfel de redirectionare depe site-ul sau blogul Afiliat, adica din data in care a fost create fisierul "cookie".

3.Afiliatul are dreptul de a solicita retragerea comisioanelor numai daca totalul remuneratiei care i se cuvine este mai mare de 300 Lei net.

4.Remuneratia este transferata in contul bancar al Afiliatului. Afiliatul va emite facturi scadente in termen de 21 de zile, in baza unui raport de calcul al comisioanelor generat lunar pana in data de 7. Afiliatul are dreptul de a factura suma mentionata in raportul de calcul al comisioanelor, generat in tabul "Sold" din Contul de Afiliat.

5.Afiliatul isi asuma obligatia de emite si livra facturile catre ASDIRECT, conform contractului, nu mai tarziu de 7 ale lunii urmatoare lunii sau lunilor pentru care este datorata remuneratia. Fiecare factura este generata in baza raportului de calcul al comisioanelor, generat in tabul "Sold"din Contul de Afiliat.

6.Facturile vor fi transmise catre ASDIRECT prin e-mail la urmatoarea adresa: comanda.afiliat@autodna.ro sau prin scrisoare recomandata la adresa ASDIRECT.

7.Afiliatul isi asuma obligatia de a transmite o copie a Certificatul de Inregistrare la Registrul Comertului, o copie a actului constituiv, sau o copie a unui certificate constator in cazul in care ASDIRECT solicita astfel.

8.Afiliatul are obligatia de a transmite documentatia specificata in sectiunea anterioara in termen de 7 zile de la data la care au fost solicitate de ASDIRECT.

9.ASDIRECT isi rezerva dreptul de a retine plata comisioanelor calculate in factura in cazul in care exista indoieli cu privire la autenticitatea documentelor furnizate de Afiliat, totalul remuneratiei datorate Afiliatului sau calitatea serviciului prestat de Afiliat, in ceea ce priveste respectarea cerintelor Contractului de Afiliere.

10.In cazul in care contractul de Afiliere este denuntat de catre ASDIRECT, Afiliatul fiind partea vinovata, Afiliatul isi va pierde dreptul de a solicita retragerea remuneratiei ce i se cuvine.

11.In cazul in care contractul de afiliere este denuntat de Afiliat, Afiliatul isi va rezerva dreptul de a solicita retragerea remuneratiei ce i se cuvinte daca totalul este mai mare de 300 Lei net.

§ 6

Drepturile ASDIRECT

1.ASDIRECT isi rezerva dreptul de a suspenda sau anula statutul de Afiliat al Afiliatului in cauza, sau de a denunta contractul de Afiliere cu efect imediat, daca:

a)ASDIRECT are motive intemeiate sa creada ca Afiliatul intreprinde actiuni ce contravin reglementarilor legale, regulilor de conduita sociala si a bunelor practici, sau actioneaza in detrimentul ASDIRECT,

b)Afiliatul se angajeaza in practici neloiale si care contravin acestor Reglementari ale Contractului de Afiliere,

c) Afiliatul nu isi indeplineste sau isi indeplineste necorespunzator obligatiile conform Contractului de Afiliere,

d)Afiliatul nu mai intruneste conditiile specificate la § 2 sec. 1 si 2 din acest Regulament sau conditiile Contractului de Afiliere ,

e) continuarea colaborarii poate dauna reputatiei ASDIRECT sau poate avea ca rezultat perceptia ca ASDIRECT desfasoara actiuni ilegale.

2.In cazurile descrise in sectiunile mentionate mai sus, Afiliatul are obligatia de a sterge continutul neadecvat care a dus la suspendarea sau anularea contului de Afiliat al Afiliatului respectiv sau denuntatea Contractului de Afiliat, iar continutul astfel rezultat sa fie publicat imediat.

3.In cazul in care Afiliatul nu sterge continutul neadecvat la care se face referire in sectiunea anterioara, ASDIRECT isi rezerva dreptul de a nu plati remuneratia cuvenita Afiliatului.

§ 7

Date Personale

1.Datele personale furnizate de entitatile care aplica pentru statutul de Afiliat si ale participantilor la programul de Afiliere sunt administrate de ASDIRECT Sp. z o.o. cu sediul în Łódź (90-560), la ul. Karolewska 13C lok. 31, inscrisa la Registrul Nationalal Agentilor Economici de pe langa Tribunalul Districtual al orașului Łódź sub nr 0000349742, Număr de identificare al industriei (REGON) 121164104, număr de identificare fiscală (PNI) 5492391545, capital social PLN 12,900

2.Inregistrarea unei entitati care aplica pentru statutul de Afiliat prin site-ul ASDIRECT presupune ca entitatea respectiva sa isi dea acordul asupra prelucrarii datelor sale personale de catre ASDIRECT in scopurile specificate in acest Regulament, in special in ceea ce priveste incheierea si ducerea la indeplinire a Contractului de Afiliere precum si in scopuri de marketing. Inregistrandu-se pe site-ul ASDIRECT, entitatile care aplica pentru statutul de Afiliat isi dau acordul ca datele lor personale sa fie puse la dispozitie de ASDIRECT tertilor in scopuri de marketing.

3.Inregistrarea unei entitati care aplica pentru statutul de Afiliat prin site-ul ASDIRECT presupune ca entitatea respectiva sa fie de acord sa primeasca informatii si materiale de marketing sau materiale de promovare a site-ului autoDNA precum si servicii si promotii furnizare de ASDIRECT si afiliatii sai comerciali si isi manifesta acordul in mod expres si neechivoc pentru urmatoarele:

  • marketing (inclusiv marketingul direct) constand in efectuarea de comunicari comerciale si comercializarea produselor si serviciilor publicate pe Site, precum si a produselor si serviciilor ASDIRECT, prin orice mijloc de comunicare, mai putin apelarea automata care nu necesita interventia unui operator uman;
  • in scopul furnizarii serviciilor sau produselor prezentate pe Site, incluzand procesarea comenzilor sau cererilor utilizatorului, facturarea, recuperarea debitelor, solutionarea cererilor si a reclamatiilor, prevenirea/depistarea fraudelor;
  • stocarea si procesarea acelor informatii care ajuta ASDIRECT sa imbunatateasca relatia cu utilizatorii/abonatii/cumparatorii;
  • prelucrarea acestor date si informatii personale de catre ASDIRECTin vederea efectuarii de studii de piata;
  • alte activitati intreprinse de ASDIRECTsi permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobari din partea utilizatorului.

4.ASDIRECT are dreptul de a dezvalui informatia unor terte persoane, in conditiile legii.

Accesarea Site-ului in continuare echivaleaza cu acceptul utilizatorilor asupra procesarii datelor cu caracter personal in scopurile mai sus prezentate. În cazul in care Afiliatul nu doreste ca ASDIRECT sa proceseze datele cu caracter personal intr-unul sau anumite scopuri dintre cele mentionate mai sus, Afiliatul va trimite o scrisoare catre ASDIRECT la ajutor.afiliat (at)autodna.ro Afiliatii care furnizeaza ASDIRECT date cu caracter personal prin intermediul accesarii Site-ului au toate drepturile si obligatiile prevazute in Legea 677/2001, respectiv dreptul de acces si interventie la acestea, de opozitie cu privire la prelucrarea acestora, de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si de a se adresa justitiei.

5.ASDIRECT certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum a Ordonantei nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare. Printre aceste drepturi se numara (enumerarea neavand un caracter limitativ):

6.Usunięcie lub żądanie usunięcia przez podmiot ubiegający się o status Kontrahenta lub Kontrahenta jego danych osobowych lub oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych w celach, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezbędnych do prowadzenia współpracy, jest równoznaczne z oświadczeniem o rezygnacji z udziału w Programie Współpracy lub wypowiedzeniem Umowy o współpracy ze skutkiem natychmiastowym. 

  • dreptul de a cere ASDIRECT sa va confirme daca prelucreaza sau nu datele dumneavoastra personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
  • dreptul de a cere ASDIRECT sa rectifice, actualizeze, blocheze sau sterge, in mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;
  • dreptul de a cere ASDIRECT sa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;
  • dreptul de a cere ASDIRECTsa inceteze expedierea de mesaje promotionale. Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna si trimite de catre persoana inscrisa in baza de date prin e-mail la adresa ajutor.afiliat@asdirect.ro

§ 8

Incetarea contractului

1.Entitatile care aplica pentru statutul de Afiliat au dreptul de a inceta participarea in programul de Afiliere in orice moment. Pentru a inceta participarea, entitatea in cauza va informa ASDIRECT despre aceasta printr-un e-mail trimis pe adresa afilio@autodna.pl si printr-o declaratie scrisa de incetare a Contractului de Afiliere, transmisa prin scrisoare recomandata la adresa ASDIRECT.

2.Contractul de Afiliere poate fi denuntat conform prevederilor acestuia.

3.In cazul in care ASDIRECT nu mai presteaza servicii prin site-ul autoDNA, in special in cazul stergerii site-ului sau transferului dreptului de proprietate asupra site-ului catre o alta entitate, Programul de Afiliere va inceta in data in care are loc un astfel de eveniment.

§ 9

Raspundere

a)ASDIRECT nu isi asuma raspunderea in cazul in care nu poate salva fisierul " cookie" al unui Afiliat dupa ce un potential client a fost redirectionat catre site-ul autoDNA de pe site-ul sau blog-ul Afiliat.

 

§ 10

Prevederi finale

1.ASDIRECT isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament. Modificarile aduse asupra acestui Regulament vor intra in vigoare la data publicatii acestora pe site-ul autoDNA.

2.ASDIRECT va informa Afiliatul cu privire la modificarile aduse acestui Regulament. In cazul in care modificarile sunt adoptate, Afiliatul are dreptul de a denunta Contractul de Afiliere in termen de 14 zile de la data la care modificarile au intrat in vigoare, transmitand o notificare in prealabil cu 30 de zile.

3.ASDIRECT isi rezerva dreptul de a denunta sau suspenda unilateral contractul de Afiliere in orice moment.

4.In cazul in care exista discrepante intre prezentul Regulament si prevederile Contractului de Afiliere, se vor aplica prevederile corespunzatoare ale Contractului de Afiliere.

5.Disputele care apar in legatura cu acest Regulament sau cu Contractul de Afiliere vor fi solutionate de instantele competente de la sediul ASDIRECT.

6.Pentru orice aspecte nereglementate in acest Regulament, se vor aplica prevederile corespunzatoare ale legii polone, in special in ceea ce priveste reglementarile Codului Civil.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego.

«Powrót do strony głównej