Termeni si conditiile programului de afiliere

§ 1

Prevederi generale

1. Acești Termeni și Condiții stabilesc condițiile care trebuie îndeplinite pentru a aplica pentru statutul de Afiliat, precum și termenii de cooperare între părțile care doresc să înceapă cooperarea cu AUTODNA Sp. z oo [Ltd.] aşezat în Łódź (94-104) la ul. Obywatelska 128/152, înscrisă în Registrul Antreprenorilor al Registrului Tribunalului Național (KRS) de către Judecătoria Municipiului Łódź – Śródmieście din Łódź, Secția 20 a Registrului Tribunalului Național, la KRS [Registrul Curții Naționale nr.] 0000349742, NIP [Nr. ID contribuabil]: 5492391545, REGON [Nr. ID afacere]: 121164104, capital social: 50.000,00 PLN, (denumit în continuare „AUTODNA”), și AUTODNA, cu privire la serviciile electronice furnizate prin intermediul AUTODNA, site-ul web disponibil la www.autodna.ro (denumit în continuare „site-ul web autoDNA”).

2. Scopul Programului de afiliere între AUTODNA și părțile care primesc statutul de Afiliat este promovarea site-ului web autoDNA și creșterea vânzărilor de servicii oferite de AUTODNA prin intermediul site-ului autoDNA.

3. Înscrierea în Programul de afiliere este voluntară și gratuită.

4. Acești Termeni și Condiții și toate prevederile enumerate aici sunt direcționate și obligatorii numai pentru un Afiliat care nu este un consumator. Acești Termeni și Condiții nu se adresează consumatorilor.

§ 2

Obținerea statutului de Afiliat

1. Cine poate aplica pentru statutul de Afiliat?:

a) orice persoană juridică sau unitate organizatorică cu personalitate juridică.

b) orice persoană fizică care desfășoară activitate economică (și în acest caz, care nu are calitatea de consumator).

2. Dacă una dintre condițiile de mai sus este îndeplinită, atunci, în plus, este necesar să:

a) să aibă propriul site web sau blog ca parte a activității economice,

b) se înregistrează corect pe www.afilio.autodna.ro completând formularul și creând astfel un Cont de afiliat (denumit în continuare „Contul de afiliat”),

c) furnizează date complete și valide, inclusiv date cu caracter personal,

d) acceptă termenii și condițiile de cooperare cu AUTODNA,

e) sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal menționate la punctul c) de mai sus, de către AUTODNA,

f) a furnizat către AUTODNA date suplimentare sau a livrat documente suplimentare la timp, conform solicitării AUTODNA (dacă a fost efectuată o astfel de solicitare).

3. Îndeplinirea cerinței enumerate în acești Termeni și Condiții nu garantează că entității i se va acorda statutul de Afiliat și nu dă dreptul părții (conform părților 1 și 2 din această secțiune) să ceară către AUTODNA să le acorde acest statut sau să se angajeze în a cooperare cu ei.

4. După verificarea formularului completat de entitatea care dorește să solicite statutul de Afiliat, sau a datelor/documentelor suplimentare furnizate de respectiva entitate, AUTODNA decide dacă acordă sau nu statutul de Afiliat.

5. AUTODNA își rezervă dreptul de a refuza statutul de Afiliat la propria discreție, fără nicio obligație de a justifica decizia.

6. AUTODNA va informa Afiliatul că i-a acordat statutul de Afiliat prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail furnizată de această entitate, sau apelând la numărul de telefon furnizat de această entitate.

7. După ce i s-a acordat statutul de Afiliat, noului Afiliat i se acordă acces la funcționalitățile unui Cont de Afiliat care îi permite să descarce conținut care poate fi publicat pe site-ul sau blogul său, ca parte a cooperării cu AUTODNA, și pentru ca cooperarea să aibă loc. Din acest moment, Afiliatul își poate începe cooperarea cu AUTODNA.

8. Fiecare entitate care solicită statutul de Afiliat și fiecare Afiliat poate avea un singur Cont de Afiliat.

§ 3

Acordul de cooperare

1. AUTODNA va trimite acordul de cooperare pentru semnare la adresa de e-mail a entității căreia i s-a acordat statutul de Afiliat.

2. AUTODNA va trimite două copii semnate ale Acordului de Cooperare cu atașamente la adresa Afiliatului. Afiliatul este obligat să semneze fiecare exemplar al Acordului de Cooperare și a anexelor acestuia și să trimită câte o copie semnată a Acordului de Cooperare cu atașamente la adresa AUTODNA în termen de 20 de zile de la primirea copiilor de a Acordului de Cooperare cu atașamente. La trimiterea înapoi a Acordului de Cooperare semnat, Afiliatul este obligat să atașeze o copie a Certificatului de Inregistrare la Registrul Comertului și o copie a actului constituiv..

3. AUTODNA își rezervă dreptul de a schimba condițiile de comisionare precum și de a modifica pragurile de comision conform Anexa 1 la Acordul de cooperare. Afiliatul va fi notificată cu privire la modificările menționate prin primirea condițiilor actualizate ale comisionului sau praguri noi de comision la adresa lor de e-mail sau prin opțiune de a adăug și vizualiza informații în Contul afiliatului. Modificările enumerate mai sus vor intra în vigoare în termen de 14 zile de la o astfel de notificare trimisă la adresa de e-mail a afiliatului sau publicat în contul său de afiliat. Afiliatul are dreptul de a se retrage din prezentul acord , cu efect imediat , în termen de 14 zile de la modificările enumerate mai sus, de la intrarea în vigoare.

4.AUTODNA va activa Contul de Afiliat după ce a primit Acordul de Cooperare semnat cu atașamentele aferente de la Afiliat. Din momentul în care contul de afiliat este activat, afiliatul va putea, de exemplu:

a) să vadă numărul de clienți care au achiziționat servicii AUTODNA ca urmare a redirecționării de pe site-ul sau blogul Afiliatului,

b) să vadă comisionul ce li se cuvine,

c) să genereze rapoarte pentru a vedea cum se calculează comisionul datorat,

d) să primească plata comisionului conform Anexei 1 la Acordul de cooperare și la Acordul de cooperare propriu-zis. Până la livrarea către AUTODNA a Acordului de Cooperare semnat cu atașamente aferente, Afiliatul nu are dreptul de a solicita plata comisionului pentru cooperarea cu AUTODNA.

§ 4

Condițiile de cooperare

1. Termenii detaliați de cooperare între AUTODNA și Afiliat sunt determinați și confirmați în Acordul de Cooperare semnat de AUTODNA și Afiliat.

2. Ca parte a cooperării, Afiliatul este de acord să:

a) să promoveze website-ul autoDNA precum și serviciile furnizate de AUTODNA prin plasarea pe wesite-ul sau blogul Afiliatului, sau pe alte website-uri, a unor link-uri care să permită redirecționarea potențialului client către website-ul AUTODNA (în continuare sunt denumite „Link-uri ”) sau alte materiale publicitare furnizate sau acceptate de AUTODNA.

b) promoveze autoDNA și serviciile furnizate de AUTODNA prin intermediul serviciului autoDNA în conformitate cu legea și practicile acceptate, având grijă în mod corespunzător de reputația serviciului autoDNA și a AUTODNA.

3. Afiliatul poate plasa Link-uri pe alte site-uri web decât propriul site sau blog, atâta timp cât Afiliatul are dreptul de a face acest lucru cu site-urile respective. AUTODNA își rezervă dreptul de a cere ca Afiliatul elimină linkul plasat într-un anumit site web.

4. Afiliatului i se permite de asemenea să plaseze Link-uri în așa-numitele bannere publicitare.

5. Afiliatul este de acord să informeze AUTODNA în scris, sau prin e-mail partener.program@autodna.ro, cu privire la orice modificare a datelor Afiliatului, în termen de 7 zile de la intrarea în vigoare a modificării.

6. Afiliatul este de acord să informeze AUTODNA în scris, sau prin e-mail la partener.program@autodna.ro, cu privire la orice eveniment care ar putea influența cooperarea sa ulterioară cu AUTODNA, în termen de 7 zile de la data acestui eveniment.

7. Mai presus de toate, Afiliatul este obligat să informeze AUTODNA în scris, sau prin e-mail la partener.program@autodna.ro, în termen de 7 zile, după cum este specificat mai sus, despre orice probleme legate de accesarea site-ului sau blogului său, ștergerea preconizată a acestora de pe Internet, transferul dreptului de proprietate sau al dreptului de a utiliza site-ul sau blogul lor către o altă entitate și pentru orice alte probleme legate de redirecționarea potențialilor clienți către website-ul sau blogul Afiliatului.

8. Redirecționarea potențialului client către site-ul web autoDNA trebuie gestionată în conformitate cu legea și practicile acceptate. În special, serviciile oferite de AUTODNA prin intermediul serviciului autoDNA nu trebuie să fie promovate într-un mod neîncetat.

9. Redirecționarea potențialului client prin link ar trebui să fie posibilă numai dacă clientul potențial face click pe câmpul sau fereastra dedicată sau efectuează o altă acțiune intenționată pe site-ul sau blogul Afiliatului.

10. Este interzis:

a) să trimită în mod persistent comunicări în masă privind informațiile, ofertele sau materialele publicitare privind serviciul autoDNA, în special prin e-mail;

b) să permită utilizarea serviciilor Afiliatului sau accesarea website-ului sau blogului Afiliatului printr-un link furnizat pe website-ul autoDNA sau prin utilizarea serviciului furnizat de AUTODNA prin intermediul serviciului autoDNA,

c) redirecționarea automat a clientului potențial de pe website-ul sau blogul Afiliatului către website-ul al serviciului autoDNA după ce clientul potențial intră pe site-ul sau blogul Afiliatului,

d) să publice pe website-ul sau blogul Afiliatului, sau pe orice alte website-uri, orice materiale referitoare la AUTODNA sau serviciul autoDNA care nu au fost aprobate de AUTODNA sau furnizate Afiliatului de către AUTODNA,

e) să facă publicitate serviciului sau serviciilor autoDNA oferite de AUTODNA în orice mod care nu este specificat în mod clar în Acordul de cooperare, sau cu care AUTODNA nu a fost de acord în scris în prealabil,

f) inducă în eroare utilizatorii prin plasarea pe website-ul sau blogul Afiliatului sau pe orice alt web site, orice informație sau materiale care ar putea determina utilizatorul să creadă că Afiliatul are drepturi asupra serviciului autoDNA și, în special, că Afiliatul își oferă serviciile prin intermediul serviciului autoDNA.

§ 5

Renumerația afiliatului

1. Cuantumul comisionului datorat Afiliatului și termenele de plată a acestuia sunt stabilite în Acordul de Cooperare semnat de AUTODNA și Afiliat..

2. Dacă un potențial client este redirecționat către serviciul autoDNA de pe website-ul sau blogul Afiliatului, vizita potențialului client va fi înregistrată prin stocarea fișierului cookie al Afiliatului. Comisionul datorat Afiliatului este calculat așa cum este stabilit în Acordul de Cooperare pe baza numărului de clienți redirecționați de pe website-ul sau blogul Afiliatului care au achiziționat servicii. Comisionul va fi datorat Afiliatului dacă clientul este redirecționat de pe site-ul sau blogul Afiliatului și apoi face o achiziție de servicii oferite de AUTODNA prin intermediul site-ului de servicii autoDNA în termen de 1 zi de la data redirecționării. Comisionul va fi datorat pentru fiecare achiziție a unui serviciu pe care clientul o face în termen de 1 zi de la prima redirecționare de pe website-ul sau blogul Afiliatului (adică din ziua în care fișierul cookie este creat și stocat). După trecerea celei de 1 zi descrise mai sus, comisionul stabilit mai sus va fi datorat numai dacă clientul a făcut achiziția în urma unei alte redirecționări de pe site-ul sau blogul Afiliatului, care a avut loc după 1 zi descrisă mai sus. Comisionul va fi datorat pentru fiecare achiziție a unui serviciu pe care clientul o face în termen de 1 zi de la următoarea redirecționare de pe site-ul sau blogul Afiliatului (adică din ziua în care fișierul cookie este creat și stocat)..

3. Afiliatul poate cere plata unui comision atunci când comisionul datorat nu este mai mic de 110 RON net.

4. Comisionul va fi plătit în contul bancar al Afiliatului. Pe baza raportului de comision generat până în data de 7 a fiecărei luni, Afiliatul va emite facturi cu TVA cu termen de plată de 21 de zile. Afiliatul are dreptul de a emite o factură cu TVA cu suma determinată în raportul de comision care este disponibil în fereastra „Sold” din Contul de afiliat.

5. Afiliatul este de acord să emită și să livreze către AUTODNA facturile corecte cu TVA, datorate ca parte a Acordului de Cooperare în cel mult data de 7 a lunii pentru care comisionul se datorează Afiliatului. Fiecare factură va fi generată pe baza raportului de calcul al comisionului generat în fila „Sold” din Contul Afiliat..

6. Afiliatul va livra factura cu TVA către AUTODNA prin e-mail la comanda.afiliat@autodna.ro sau printr-o scrisoare recomandată la adresa AUTODNA.

7. Afiliatul este de acord să livreze o copie a Certificatului de Inregistrare la Registrul Comertului, o copie a actului constitutiv, sau o copie a unui certificate constatator in cazul in care AUTODNA solicita astfel.

8. Afiliatul este de acord să livreze documentele menționate în secțiunea 7 de mai sus în termen de 7 zile de la primirea acestei solicitări de la AUTODNA.

9. AUTODNA își rezervă dreptul de a reține plata comisionului conform facturii cu TVA în caz de îndoială privind valabilitatea documentelor livrate de Afiliat, suma datorată Afiliatului sau calitatea serviciului furnizat de Afiliat ca parte a prezentului acord de cooperare.

10. Rezilierea Acordului de Cooperare de către AUTODNA cu Afiliatul în vină are ca rezultat pierderea Afiliatului din dreptul de a cere plata comisionului datorat.

11. Încetarea acordului de cooperare de rezultatele afiliat în Afiliatul rezerva dreptul de a cere plata comisionului datorat numai în cazul în care valoarea comisionului menționat este de 110 RON net sau mai mult.

§ 6

Drepturile AUTODNA

1.AUTODNA își rezervă dreptul de a suspenda sau de a revoca statutul de Afiliat al Afiliatului respectiv sau de a rezilia Acordul de Cooperare cu efect imediat dacă:

a) AUTODNA are motive rezonabile să creadă că Afiliatul se angajează în proceduri ilegale, încalcă regulile de conduită socială și bunele practici sau acționează în detrimentul AUTODNA,

b) Afiliatul se angajează în practici care sunt neloiale sau contrare prezentului Regulament sau Acordului de Cooperare,

c) Afiliatul nu îndeplinește sau îndeplinește inadecvat obligațiile care decurg din Acordul de Cooperare,

d) Afiliatul nu mai îndeplinește condițiile determinate la articolul 2 sec. 1 și 2 din prezentul Regulament sau condițiilor Acordului de cooperare,

e) cooperarea ulterioară ar putea duce la deteriorarea reputației AUTODNA sau la a se crede că AUTODNA se implică în activități ilegale.

2. În cazurile descrise în secțiunile 1 a) și e) din prezentul articol, Afiliatul este obligat să ștergă conținutul neadecvat care a determinat suspendarea sau revocarea contului de Afiliat al Afiliatului respectiv sau rezilierea Acordului de Cooperare și rezultatele publicării unui astfel de conținut, cu efect imediat.

3. Ne ștergerea conținutului necorespunzător sau a rezultatelor publicării unui astfel de conținut, așa cum este stabilit în secțiunea 2 de mai sus, duce la rezervarea AUTODNA a dreptului de a păstra comisionul datorat Afiliatului.

§ 7

Date personale

1. AUTODNA este Controlorul datelor cu caracter personal prelucrate pe website în sensul acestor Termeni și Condiții. În ceea ce privește scopul și domeniul de aplicare, datele cu caracter personal sunt prelucrate conform Politicii de confidențialitate publicată pe autodna.ro. Politica de confidențialitate enumeră regulile aplicabile prelucrării datelor cu caracter personal de către Controlor în scopul furnizării serviciului prin intermediul website-ului. Acesta determină baza, scopurile și domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal, precum și drepturile persoanelor vizate. De asemenea, determină utilizarea cookie-urilor și a instrumentelor analitice de către Controlor. Înregistrarea entității care solicită statutul de Afiliat pe website-ul AUTODNA este voluntară. În mod similar, furnizarea datelor cu caracter personal de către utilizatorul website-ului AUTODNA este voluntară, cu excepția cazurilor stipulate în politica de confidențialitate.

2. AUTODNA va prelucra datele cu caracter personal ale Afiliaților și entităților care solicită statutul de Afiliat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, GDPR).

§ 8

Încheierea cooperării

1. Orice entitate care solicită statutul de Afiliat este liberă să se retragă din programul de Afiliat în orice moment. Pentru a se retrage din program, entitatea respectivă va informa AUTODNA despre renunțarea sa prin e-mail trimis la afilio@autodna.ro precum și printr-o scrisoare recomandată cu declarație de încetare a Acordului de Cooperare trimisă la adresa AUTODNA.

2. Acordul de cooperare poate fi reziliat în condițiile stabilite în cadrul acestuia.

3. În cazul în care AUTODNA încetează să furnizeze servicii prin intermediul website-ului autoDNA, în special prin ștergerea website-ului sau prin transferul dreptului de proprietate asupra website-ului către o altă entitate, programul de afiliere va fi reziliat în ziua apariției.

§ 9

Răspunderi

1) AUTODNA nu va fi responsabil dacă nu este posibilă stocarea unui fișier cookie al Afiliatului după redirecționarea potențialului client de pe site-ul web sau blogul Afiliatului către site-ul serviciului autoDNA

§ 10

Dispoziții finale

1. AUTODNA își rezervă dreptul de a modifica prevederile acestor Termeni și Condiții. Modificările aduse acestor Termeni și Condiții vor intra în vigoare la momentul publicării lor pe website-ul serviciului autoDNA.

2. AUTODNA va informa Afiliatul cu privire la orice modificare a acestor Termeni si Condiții. În cazul modificărilor acestor Termeni și Condiții, Afiliatul are dreptul de a se retrage din Acordul de Cooperare în termen de 14 zile de la intrarea în vigoare a modificărilor acestor Termeni și Condiții, cu o perioadă de preaviz de 30 de zile.

3. AUTODNA își rezervă dreptul de a rezilia sau suspenda programul de afiliere în orice moment, pentru comoditate.

4. În cazul oricăror discrepanțe între acești Termeni și Condiții și prevederile Acordului de Cooperare, vor prevala prevederile Acordului de Cooperare.

5. Eventualele litigii cu privire la acești Termeni și Condiții sau la Acordul de Cooperare vor fi soluționate de instanța care are jurisdicție asupra sediului AUTODNA.

6. Pentru toate aspectele care nu sunt reglementate aici se aplică prevederile legii române, în special ale Codului civil.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să utilizați formularul de contact.

«Reveniți la pagina principală